Macapat


Asmaradana (Laras
Slendro Miring Pathet Sanga
 

Dhandhanggula (Laras
Slendro Pathet Sanga)SINOM Grandhel Plg Nem

SINOM Malatsih Parijatha Sld Sanga


MASKUMAMBANG Plg Nem

MASKUMAMBANG Buminata Sld SangaPANGKUR Gagad Kasmaran Plg Nem

PANGKUR Laras SlendroDURMA Plg Barang

DURMA Gagadan Sld Sanga


MIJIL Pelog Nem

MIJIL Gagadwaspa Sld MiringKINANTHI Plg Barang


KINANTHI Plg NemKINANTHI Sld Sanga

POCUNG Plg Barang


POCUNG Gliyung Plg Nem

POCUNG Sld ManyuroASMARADANA Kasepuhan Sld Miring

ASMARADANA Plg Barang

Tembang macapat yang lain silahkan klik link di bawah ini (Video + Notasi) :

Tidak ada komentar :